Extra busstur från Kökart festivalen

Tilläggstur på söndag 26.8.2018:

Avgång 08:30 från Mariehamn. Ankomst ca. 09:00 till Långnäs.

Avgång 09:15 från Långnäs, efter färjans ankomst. Ankomst ca. 09:45 till Mariehamn.