Extratur med M/S Skiftet Galtby-Kökar-Galtby 7-8.10.2013

Avgång Galtby måndag 7 oktober kl. 21:30 med ankomst till Kökar vid midnatt. Retur tisdag 8 oktober kl. 07:30 från Kökar med ankomst till Galtby klockan 10:00.