Färj- och bussturlistorna 2018 finns online

Påminner om att 2018 års turlistor för skärgårdsfärjorna och landsortsbussarna hittas online.