Färjfästet i Torsholma är reparerat

Det tekniska felet i Torsholma färjfäste är reparerat.
M/S Ejdern på Brändö-Kumlingelinjen kan åter igen transportera tung last.