Färjturlistor 2020 finns online

Färjturlistorna för år 2020 finns på hemsidan. 

Se fliken TURLISTOR.