Färjturlistorna för 2014

Med anledning av att landskapsregeringen valt att gå kostnadsneutrala turlistejusteringar tillmötes är alla linjer för år 2014 ännu inte inmatade i bokningsprogrammet. Vi tackar för ert tålamod och meddelar när vi släpper bokningen fri.