Färjturlistorna/Skärgårdsguiden 2021 har kommit!

Nu har den tryckta broschyren "Skärgårdsfärjornas turlistor/Skärgårdsguiden 2021" kommit!

Turlistan finns att hämta från Ålandstrafikens kontor och ombord på skärgårdsfärjorna denna vecka.

Broschyren distribueras till alla hushåll i Brändö, Kumlinge, Sottunga, Kökar och Föglö under inkommande vecka.

Turlistorna hittas även på alandstrafiken.ax/Turlistor/Färjturlistor, där syns eventuella korrigeringar/ändringar som kan inträffa under året.