Fastslagna turlistor fr.o.m. 1/9 hittas on-line

Landskapsregeringen har fastslagit turlistorna för perioden 1-29/9 och 30/9-31/12 2019 gällande Osnäs-Åva vv, nya linjen Enklinge-Kumlinge-Asterholma-Lappo-Torsholma vv, Hummelvik-Enklinge-Kumlinge-Lappo-Torsholma vv och Långnäs-Överö-Sottunga-Snäckö vv.
Jul- och nyårstrafiken samt turlistorna för linjerna Åva-Jurmo vv och Enklinge-Kumlinge vv är under beredning.