Föglölinjens avg. kl. 15:10 från Långnäs kör till Degerby, därefter enligt ordinarie turlista fr.o.m. avg. kl. 16:15

Degerby färjfäste är reparerat. M/S Knipans avg. kl. 15:10 från Långnäs kör till Degerby.
M/S Knipan återgår i trafik Svinö-Degerby enligt ordinarie turlista fr.o.m. avg. kl. 16:15 från Degerby till Svinö.