Förlängd paustid på Simskälalinjen fr.o.m. mån 5/4

Fr.o.m. måndagen den 5 april 2021 förlängs måndagens paustid på Simskälalinjen till kl. 11:30-12:30.
I övrigt samma paustider som tidigare.
Skyltning och turlistor uppdateras före 5/4.

Simskälalinjen +358 (0)457 3798 869