Förlängd paustid på Simskälalinjen tisdag 27/9

Tisdagen den 27/9 förlängs paustiden på Simskälalinjens vajerfärja till kl. 11:30-12:30, för planerat underhåll.

Simskälalinjen +358 (0)457 3798 869