Försäljning av årskort 2018

Imorgon onsdag 3/1 2018 öppnar vi årskortsförsäljningen online. Ett årskort är fortsättningsvis kopplat till ett specifikt fordon, men får nu en egen QR-kod för snabbare incheckning vid ombordkörning fr.o.m. februari 2018.