Försäljning av årskorten 2019

Tisdag 15/1 ca kl. 10:00 öppnar vi årskortsförsäljningen online och över disk på Ålandstrafikens kontor.
Rött årskort och grönt årskort är kopplat till specifikt fordon enligt samma upplägg som tidigare år, årskortet ska vara klistrat i vindrutan på fordonet.
Nyhet! Röd-gult årskort och grön-gult årskort är personligt. Innehavare av personligt årskort kan åka med valfritt fordon under förutsättning att innehavaren själv är med på resan och det personliga årskortet uppvisas för besättningen vid ombordkörning.