Förseningar på Föglölinjen

Det kommer att uppstå förseningar på Föglölinjen då M/S Ådan inte går igenom Ekholms sund utan tar norra farleden mellan Svinö och Degerby.
M/S Skarven är tillbaka i trafik söndag 23 oktober.

M/S Ådan +358 (0)404 879 205