Förtydligande av södra linjens turlista

I södra linjens turlistor för låg- och mellansäsong, samt påsk- och julturlista finns noten 2) för hamnarna Långnäs, Överö, Sottunga, Kökar och Galtby. Avsikten är att resande ska notera att tiderna för ankomst efter att Husö och/eller Kyrkogårdsö angjorts är senare än det som står i turlistan.
Avsikten är alltså inte att dessa hamnar endast trafikeras mot beställning enligt noten 2).
Överö är fortsättningsvis mot beställning, men då enligt noten 1).