Fre 14/1 kan ev. inte Husö och Kyrkogårdsö angöras p.g.a. risk för hård vind

Fredag 14/1 kan enventuellt inte Husö och Kyrkogårdsö angöras p.g.a. risk för hård vind.