Hårda vindar förväntas

På grund av förväntade hårda vindar på onsdag 2. januari finns risk för ytterligare trafikstörningar i skärgårdstrafiken. De som planerar att åka med skärgårdsfärjorna den dagen uppmanas följa med Ålandstrafikens hemsida eller Facebooksida för information om trafikstörningar.