Information om M/S Skarven 12/4

- M/S Skarven står på i ena änden
- Alla evakuerade
- Dykare och representant för trafiksäkerhetsmyndigheten på plats
- En snabblänsa finns stand-by, men ingen olja i vattnet just nu
- Dykare går ner för att bedöma skador

Ny information runt 12-tiden.
Kontakt Niklas Karlman GSM +358 (0)405 231 592.