Ingen biltrafik med Embarsunds linfärja 26/11 2019 kl. 12:00-16:00

Reparationsarbete med färjklaffen på Finholma i Föglö kommun innebär att ingen biltransport kommer att vara möjlig med Embarsunds linfärja kl. 12:00-16:00 tisdagen den 26 november 2019.
Persontransport kommer att ske med Prackan under denna tid.