Inställd avgång på Norra linjen Hummelvik-Torsholma 7/12

M/S Alfågelns avgång tisdag 7/12 kl. 05:30 Hummelvik-Torsholma ställs in. M/S Alfågeln trafikerar enligt söndagstrafik på självständighetsdagen 6/12 vilket leder till att fartyget stannar över natten i Torsholma. Eftersom söndagsturlistan har sista ankomst k. 23:20 skulle en extra avgång köras på natten vilket leder till outnyttjad beläggning. Bedömningen att ställa in avgången är övervägande istället för extra avgång.