Justerade tider för "13-turen" på Asterholmalinjen 15/4

P.g.a. det låga vattenståndet går M/S Frida II runt till "gamla Torsholma" i eftermiddag och justerar avgångstiderna enligt följande:
- Avg. kl. 11:50 Asterholma, kl. 12:05 Lappo, kl. 12:45 Östra Torsholma
- Avg. kl. 12:50 Östra Torsholma, kl. 13:30 Lappo, kl. 13:45 Asterholma
Färjan har kontaktat bokade kunder. Asterholmalinjen GSM +358 (0)457 3613 394.