Kapacitetsvisning

Nu finns kapacitetsvisning när du bokar on-line:

Grön bil = över 70% ledigt bokningsbart utrymme
Gul bil = 5-70% ledigt bokningsbart utrymme
Röd bil = under 5% ledigt bokningsbart utrymme