Kontroll av giltiga årskort vecka 8 och 9

Vecka 8 och 9 utför Ansgar Ab kontroll av giltiga årskort 2020 ombord på M/S Skarven och M/S Alfågeln.
Det kan innebära viss försening i avgångstiderna, men ju fler som har årskorten i skick desto snabbare går kontrollen.
Mer info se bifogad PDF-fil.