Kostnadsfritt på Föglölinjen under skördefesten lördag 18/9

Ålands Landskapsregering har beslutat att tillfälligt kostnadsbefria personbilar, motorcyklar och cyklar på Föglölinjen under Skördefesten den
18 september 2021.
Kontaktperson infrastrukturminister Christian Wikström +358(0) 457 345 3949