Landsortsbussarnas rutt i Mariehamn oförändrad t.o.m. 31/12 2017

Landsortsbussarnas rutt i Mariehamn fortsätter köra enligt nuvarande rutt fram t.o.m. 31/12 2017. Landsortsbussarna är Williams Buss Ab (linje 1, 5), Viking Line Buss Ab (linje 2,3 4) och Järsö-bussen (linje 8). För uppdaterad linjekarta, se PDF-filen "Busslinjekarta i centrum 20.2-31.12.2017" på alandstrafiken.ax/Turlistor/Bussturlistor. 
Arbetet med Ålandsvägen, etapp 2, fortsätter under inkommande år. Ny busslinjekarta för år 2018 är under arbete.