Landsväg nr 40 stängs av för all fordonstrafik i Bjärström 2-5.1.2018

På grund av utbyte av en vägtrumma stängs landsväg 40 av för all genomfartstrafik strax öster Svartsmaravägens anslutning i Bjärström i Finströms kommun. Omfartstrafik via Åttbölevägen och Svartsmaravägen.
Arbetet beräknas fortgå 2–5 januari 2018.