Långnäs parkering ska renoveras/grundförbättras

Parkeringen vid Långnäs hamn ska renoveras/grundförbättras och kommer därför att vara delvis avstängd från och med 1.4.2020. Var observant på att under arbetets gång kommer olika delar av parkeringen att vara avstängd. Information om de olika avstängningarna sker minst en vecka på förhand.

Om något fordon parkeras innanför avstängningarna kommer fordonen att närflyttas, detta faktureras fordonets ägare.

I arbetets slutfas kommer hela parkeringen att stängas av för att möjliggöra beläggningsarbete. Under påsken, 9-13 april, kommer så många parkeringsplatser som möjligt att finnas tillgängliga.

Arbetet förväntas pågå till 8.5.2020, med reservation för ändring. Vänligen respektera och följ skyltningen.

Information kommer att meddelas kontinuerligt.

Kontaktperson

Robert Karlsson
Vägmästare
Infrastrukturavdelningen
Telefon +358 18 25152