Lastning/lossning sker över akterrampen på M/S Ejdern

M/S Ejderns förliga ramp har tekniskt fel. Lastning och lossning sker över akterrampen, vilket innebär att ena vägen behöver lasten backas.
M/S Ejdern trafikerar på Brändö-Kumlingelinjen.