Mån 11/10 trafikeras Föglölinjen enligt följande

P.g.a. väder kan inte hamnen i Svinö byggas om för M/S Knipan.
Måndagen den 11/10 2021 trafikeras därför Föglölinjen avvikande mellan Degerby-Långnäs-Degerby av M/S Knipan enligt följande turlista:
Från Degerby mån 11/10
Avg. kl. 06:30, 08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 21:30 samt 23:35 1)
Från Långnäs mån 11/10
Avg. kl. 07:15, 08:45, 10:15, 11:45, 13:15, 14:45, 16:15, 17:45, 19:15, 20:45, 22:15 samt 00:05 1)

1) Trafikeras mot beställning till färjan senast kl. 21:30.

M/S Knipan +358 (0)400 229 261