Mån 8/1 öppnas bokningen för februari

Måndag 8 januari öppnas bokningen för februari månad. Inom 1-2 veckor beräknas utvärderingen av kapacitetsjusteringarna vara gjorda, därefter öppnas bokningen för resten av året.