Mindre färja på Föglölinjen 3-13/4

M/S Skarven tas ur trafik för dockning och byte av boxkylarna 3-13 april. Under tiden ersätter M/S Knipan på Föglölinjen och M/S Ejdern ersätter i sin tur M/S Knipan på linjen Hummelvik-Torsholma.
Resenärer på Föglölinjen uppmanas att lämna bilen till följd av kapacitetsbrist. Bilköer kommer att uppstå eftersom M/S Knipans lastkapacitet är mindre än M/S Skarvens. Försök om möjligt undvika trafik mellan Svinö-Degerby under tiden M/S Skarven är ur trafik. Störningarna beräknas vara som störst mitt på dagen.
Extra avgångar med M/S Knipan söndag 8/4:
- Avg. kl. 19:40 Degerby-Svinö 
- Avg. kl. 20:15 Svinö-Degerby
Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min före annonserad avgångstid, gäller även förtursfordon.
M/S Skarven beräknas trafikera enligt turlista fr.o.m. lördag 14/4 kl. 06:30 Degerby-Svinö och M/S Knipan kl. 06:00 Hummelvik-Torsholma.
M/S Knipan GSM +358 (0)400 229 261, M/S Ejdern GSM +358 (0)400 229 260, M/S Skarven GSM +358 (0)401 733 600.