Mindre kapacitet på Föglölinjen när M/S Knipan ersätter M/S Skarven 11-23/10

M/S Skarven är ur trafik från måndag morgon den 11 oktober till lördagen den 23 oktober klockan 06:30 för översyn i Möckelö. Under tiden trafikerar den mindre färjan m/s Knipan på Föglölinjen.

Extra avgångar med M/S Knipan sön 17/10:
- Avg. kl. 19:50 från Degerby och kl. 20:25 från Svinö.
Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 minuter före annonserad avgångstid, gäller även förtursfordon.

Bilköer kommer att uppstå. Försök att undvika transport av fordon mellan Svinö och Degerby under tiden Skarven är ur trafik. Alla fordon kommer inte att rymmas med på turerna. Störningarna beräknas vara som störst mitt på dagen. Buss från Svinö kombinerar med Föglölinjen 6 ggr per vardag till Mariehamn.

Bussturlistan finns på alandstrafiken.ax, linje 5 sid. 22-23.

M/S Knipan +358(0)400 229 261