Möckelövägen stängs av fr.o.m. 31 oktober

Möckelövägen, söder om Möckelörondellen i Jomala kommun, stängs av för trafik från och med torsdagen den 31 oktober 2019. För mer information om busstrafikens av- och påstigning se bilaga.