M/S Ådans mobiltelefonnummer

M/S Ådan ersätter M/S Skarven på Föglölinjen fr.o.m. söndag 9/10.
M/S Ådan nås på GSM +358 (0)404 879 205 (och inte på M/S Skarvens nummer).

I översynsschemat står att M/S Ådan har samma mobiltelefonnummer som M/S Skarven, informationen korrigeras inkommande måndag.