M/S Alfågeln är reparerad

M/S Alfågeln är reparerad:
- Avg. kl. 12:00 Hummelvik-Torsholma avgår ca kl. 13:00
- Avg. kl. 15:15 Torsholma-Hummelvik avgår ca kl. 15:30
M/S Viggens avg. kl. 15:05 Åva-Osnäs blir ca 30 minuter försenad då de inväntar last från M/S Alfågeln.

Bokade kunder informeras.