M/S Alfågeln åter i trafik onsdag 1/6 kl. 08:05

M/S Alfågeln repareras idag 31/5 så att färjorna återupptar trafik på sina egna linjer imorgon onsdag 1/6 enligt följande schema:
- M/S Alfågeln återgår i trafik på Hummelvik-Torsholma kl. 08:05 från Torsholma
- M/S Viggen kör avg. kl. 05:30 Hummelvik-Torsholma, varefter hon återgår i trafik på Åva-Osnäs kl. 11:05 från Osnäs
- M/S Ejdern kör Åva-Osnäs t.o.m. ankomst 09:10 i Osnäs, varefter hon återgår i trafik på Brändö-Kumlingelinjen kl. 12:25 från Torsholma

Ingen persontransport på morgonen Lappo-Torsholma-Lappo eftersom skoleleverna har avvikande program onsdag 1 juni.