M/S Alfågeln och M/S Viggen åter i trafik

Fr.o.m. fredag 6/10:

- M/S Alfågeln kör enligt ordinarie turlista fr.o.m. avg. kl. 15:15 Torsholma-Hummelvik
- M/S Viggen kör enligt ordinarie turlista fr.o.m. avg. kl. 18:00 Åva-Osnäs
- M/S Knipan kör enligt ordinarie turlista fr.o.m. avg. kl. 20:15 Torsholma-Hummelvik

M/S Alfågeln GSM +358 (0)407 682 108, M/S Viggen GSM +358 (0)400 330 455, M/S Knipan GSM +358 (0)400 229 261.