M/S Alfågeln och M/S Viggen åter i trafik på ordinarie linjer tors 4/11

Torsdag 4/11:
- M/S Alfågeln är tillbaka i trafik kl. 18:15 Hummelvik-Torsholma
- M/S Viggen är tillbaka i trafik kl. 21:20 Åva-Osnäs
Uppdaterat översynsschema hittas på fliken "Turlistor".

Fredag 5/11:
- M/S Knipans extraturer kl. 11:05 Osnäs-Åva och kl. 12:30 Åva-Osnäs trafikerar ej i.o.m. att ordinarie tonnage åter är i trafik
Bokade kunder kontaktas.