M/S Alfågeln på översyn 19-31/10

M/S Alfågeln ersätts av M/S Viggen på rutten Hummelvik-Torsholma måndag 19/10 till lördag 31/10 under översynen.
Samtidigt trafikerar M/S Knipan på Åva-Osnäslinjen istället för M/S Viggen.

M/S Knipan kör en av M/S Alfågelns avgångar före och efter fartygsbytet då hon ska till och från Åva-Osnäslinjen. 
Exaktare tider för fartygsbytet hittas under fliken TURLISTOR/Översynsschema.

På Åva-Osnäslinjen är kapaciteten mindre när M/S Knipan ersätter och café finns inte ombord, däremot finns myntautomater för kaffe, mackor, snacks och läsk.

M/S Viggen +358 (0)400 330 455, M/S Knipan +358 (0)400 229 261