M/S Alfågelns avg kl. 12:00 blir ca 30 min försenad

M/S Alfågelns avgång kl 12:00 från Hummelvik idag blir ca 30 minuter försenad p.g.a. väntan på inkommande last. Avgång från Kumlinge kl 13:25 går enligt tid.

M/S Alfågeln +358 (0)407 682 108