M/S Alfågelns hiss åter i funktion

Hissen ombord på M/S Alfågeln är reparerad och åter i funktion.