M/S Alfågelns hiss ur funktion tillsvidare

M/S Alfågelns hiss är ur funktion tillsvidare. Reparationen förbereds imorgon och är planerad att utföras måndag 11/12. M/S Alfågeln GSM +358 (0)407 682 108.