M/S Bärö på Asterholmalinjen

M/S Bärö trafikerar på Asterholmalinjen uppskattningsvis till början av oktober. M/S Bärö har svårare att angöra sidokajen i Lilla Hummelholm än vad M/S Frida II har. Därför kommer M/S Bärö att vid behov angöra Torsholma gamla fästet för att lossa eller lasta då kajen i Lilla Hummelholm är upptagen. Det kommer att förorsaka förseningar i turlistan. Det är främst tisdag till fredag och klockan 07:05 samt 21:45 som trafik till Torsholma gamla färjfäste kan bli aktuellt. Trafikanter uppmanas att ringa till Asterholmalinjens färja för att försäkra sig om vilken hamn som angörs. Asterholmalinjen GSM +358 (0) 457 3613 349.