M/S Ejdern på översyn 28/2-13/3

M/S Ejdern på Brändö-Kumlingelinjen ska på översyn 28 februari-13 mars.

M/S Knipan ersätter M/S Ejdern på linjen med begränsningen att till och från Asterholma kan endast personbilar och paketbilar transporteras.

Exaktare tider för fartygsbytet hittas under fliken TURLISTOR/Översynsschema.

M/S Ejdern +358 (0)400 229 260, M/S Knipan +358 (0)400 229 261