M/S Ejdern rekommenderas ej till personer med rörelsenedsättning

För personer med övriga funktionsnedsättningar finns ett varmt skyddat rum på däck med plats för 3-4 personer, samt tillgång till besättningens toalett (på däck).
M/S Ejdern GSM +358 (0)400 229 260.