M/S Ejdern trafikerar enligt turlista fr.o.m. 27/9

M/S Ejdern trafikerar enligt turlista även till Asterholma fr.o.m. fredag 27 september 2019.
Temporär viktbegränsning på enskilt fordon till/från Asterholma är 20 ton.
M/S Ejdern +358 (0)400 229 260.