M/S Ejderns förliga klaff är reparerad

Asterholma kan trafikeras, M/S Ejdern återgår till trafik enligt turlista.