M/S Ejderns översyn är framflyttad till 1 mars

M/S Ejderns översyn är framflyttad en dag, översynen är från 1-13 mars. 

M/S Knipan ersätter M/S Ejdern på Brändö-Kumlingelinjen med begränsningen att till och från Asterholma kan endast personbilar och paketbilar transporteras.

Exaktare tider för fartygsbytet hittas under fliken TURLISTOR/Översynsschema.

M/S Ejdern +358 (0)400 229 260, M/S Knipan +358 (0)400 229 261