M/S Gudingen och M/S Skiftet byter avgångstider 23/11

P.g.a. problem med bogpropellern på M/S Gudingen och försök att reparera den så måste M/S Gudingen och M/S Skiftet byta avgångstider onsdag 23/11.

Detta innebär följande ändringar:

Avgång kl. 06:30 Kökar-Långnäs körs av M/S Gudingen

Avgång kl. 09:00 Kökar-Långnäs körs av M/S Skiftet