M/S Gudingens avgång 8/6 kl. 12:00

M/S Gudingens avgång fredag 8/6 kl. 12:00 är försenad, anskomst Kökar ca. kl. 15:00.
M/S Gudingen +358(0) 40 769 3687.